Hoppa till innehåll

Chalmers Studentbostäder inför nya uthyrningsregler

I rådande bostadsbrist har vi reviderat ra uthyrningsregler. Med de gamla uthyrningsreglerna har det varit lätt att klara studiekraven för att erhålla en bostad genom att läsa enstaka kurser vilket har minskat möjligheten att erhålla en bostad för dem som läser i en större omfattning. Vi vill premiera aktiva studenter och därför har vår styrelse beslutat att revidera uthyrningsreglerna genom att öka studiekravet.

I de nya uthyrningsreglerna, som kommer att gälla alla avtal med avtalsstart från och med 2024-06-01, har även delar förtydligats eller lagts till. En av dessa punkter är att man läser på distans i större omfattning idag än vad man gjorde när de gamla uthyrningsreglerna togs fram. Det innebär att distansstudier kommer att godkännas om man bedriver aktiva studier på Chalmers tekniska högskola och eller Göteborgs Universitet och bor i lägenheten som avtalats med Chalmers Studentbostäder. 

Övergångsvillkor har tagits fram där vi förklarar hur de nya uthyrningsreglerna påverkar dig som redan bor hos oss och vilka delar som gäller för alla.

Nedanför kan du ta del av de nya uthyrningsreglerna, de gamla uthyrningsreglerna och övergångsvillkoren.

Uthyrningsregler & Övergångsvillkor