Uppsägning och utflyttning

 
Om du vill säga upp ditt hyresavtal måste du ha lite framförhållning eftersom vi har en uppsägningstid på minst 7 kalender veckor. Vi har utflyttning varje vecka och utflyttningsdag är som regel en tisdag.

Ibland kan det av olika anledningar vara svårt att flytta en viss vecka, till exempel om tisdag ligger i anslutning till en helgdag eller om vi redan fått maximalt med uppsägningar den veckan. När du säger upp lägenheten på Mina sidor kan du se vilka utflyttningsdatum som är möjliga att välja. Du säger smidigast upp din lägenhet på mina sidor.

Inom två veckor får du en skriftlig bekräftelse på din uppsägning tillsammans med information om hur utflyttning går till. OBS! Kontakta oss om du inte har fått en bekräftelse på uppsägningen inom två veckor.

Om din maxtid snart går ut, då du bott hos oss i 6 år, behöver du säga upp lägenheten på Mina sidor till ett tillgängligt datum där. Vill du göra månadsflytt och flytta i början av en månad gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid.

Dina lägenhetsnycklar ska vara lämnade till vår kundmottagning senast klockan 10 på utflyttningsdagen, det vill säga din sista kontraktsdag då avtalet upphör. Om du är osäker på vilken dag det är finns denna information på Mina Sidor under Avtal.

Lägenheten ska vara tömd och flyttstädad när du lämnar den. Klicka här för att komma till utflyttsguide “Till dig som flyttar”.

Teknisk besiktning görs innan du flyttar ut och sker helt separat från städbesiktningen. Du får ett mail från din Bovärd med information om när den tekniska besiktningen ska göras inom ett par veckor efter att du har sagt upp lägenheten.

Tänk på detta inför den tekniska besiktningen: All utrustning som tillhör lägenheten, som till exempel innerdörrar och hatthylla måste finnas i lägenheten. Om du har fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning ska du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli skyldig att betala ersättning.

En städbesiktning görs när du flyttat ut och lämnat in nycklarna.

Lägenheten ska vara ordentligt städat innan du flyttar ut och lämnar in nycklarna. Om du hyr en möblerad lägenhet ska samtliga möbler finnas i bostaden efter att du flyttat ut. Har du balkong och/eller ett förråd ska det också vara tomt och städat på flyttdagen.

Kom ihåg att också lämna in förrådsnyckeln.

Det finns ingen möjlighet att gå tillbaka och städa om lägenheten så se till att vara noggrann.

Du måste till exempel putsa alla fönster, städa bakom spisen, rengöra ugn och köksfläkt, frosta av frysen och rensa golvbrunnen. Om lägenheten inte är tillräckligt städad får du betala kostnaden för en flyttstädning. Notera att detta gäller även om du anlitat en städfirma.

Så snart du lämnat in nycklarna finns ingen möjlighet för städfirman att gå tillbaka och städa om.

Det kan kosta så mycket som 2 500 kronor och uppåt, beroende på lägenhetens storlek och skick. Om du inte hinner städa själv kan du anlita en städfirma.

Notera att vi även kommer att debitera för eventuella förråd som inte är tömda och urstädade.

Använd checklistan nedan, så blir det ordentligt gjort. Tänk på att alla ytor ska vara rena och att inte lämna kvar några saker.

OBS! Kemivägen, Information ang. filter till köksfläkten: På informationsmaterialet står att det finns filter att hämta för Kemivägen. Men på den adressen har vi Inga filter. Filterna på Kemivägen är speciella filter av aluminium som ska hålla länge. Du behöver tvätta filtret och då räcker det med kokande vatten och diskmedel.Snabbguide för flyttstädning

Vi har ingått ett samarbete med städfirman Vital Städ. Samarbetet har tagits fram för att underlätta för våra hyresgäster då många frågar om vi har någon städfirma att rekommendera vid utflytt ur lägenheten.

Om ni anlitar Vital-städ vid er utflyttning garanteras ni helstädad lägenhet som blir godkänd i städbesiktningen. RUT-avdrag kan användas vilket gör att städningen sker till ett förmånligt pris. RUT-avdrag kan användas förutsatt att beställaren av städtjänsten har svenskt personnummer och är folkbokförd på adressen.

Observera att du inte får RUT-avdraget utbetalt från Skatteverket utan RUT-avdraget dras av från skatt du betalt in under året. Har du inte betalat in tillräckligt med skatt blir det inget avdrag. Gå själv in på Skatteverkets hemsida för att se ifall du är berättigad till RUT-avdrag

För ytterligare information gällande priser och bokning är ni välkomna att kontakta Vital Städ  på: 031-762 44 22 eller info@vital.se.
Hemsida: www.vitalstad.se

Tänk på att om ni anlitar Vital Städ för städning vid utflytt ur lägenheten så behöver ni boka dem så att städningen blir klar tills deadline är att lämna in nycklarna. Vilket är kl. 10 på utflyttningsdagen, det vill säga den dag då ditt kontrakt upphör att gälla. Om ni anlitar Vital Städ ska nycklarna lämnas in i receptionen på Chalmers Studentbostäder och Vital Städ hämtar ut dem hos oss.

Om personen som ska hyra lägenheten efter dig vill titta på lägenheten är du enligt hyreslagen skyldig att visa den. Därför vill vi att du lämnar kontaktuppgifter när du säger upp lägenheten. Inom ett par veckor efter din uppsägning kommer sökande att kontakta dig för att bestämma tid för visning av lägenheten.
Om du vill att den nya hyresgästen flyttar in tidigare kan du be oss att vidarebefordra din adress till hen för att ta reda om det finns intresse för tidigare inflyttning. (Vi får enligt Personuppgiftslagen (PUL) inte lov att lämna ut kontaktuppgifter utan samtycke, därmed kan vi inte lämna ut den nya hyresgästens kontaktuppgifter.

Om du däremot ger oss tillåtelse att lämna ut dina uppgifter kan vi givetvis vara en mellanhand i att vidarebefordra dessa och eventuellt meddelande till den nya hyresgästen.) Du kan också själv fråga den blivande hyresgästen redan vid visningen.

Du och den nya hyresgästen måste gemensamt komma överens om tid för inflyttning.

Tänk på att det är du – i egenskap av förstahandshyresgäst – som ansvarar för samtliga kontraktsenliga och hyresrättsliga förpliktelser hela hyresperioden, även om den nya hyresgästen flyttat in tidigare.

Det är upp till dig att göra upp med den nya hyresgästen om eventuell ekonomisk ersättning för den tidigarelagda inflyttningen. Ni kommer själva överens om städning och eventuell spackling och målning av hål i väggar.

Din bovärd ska ha gjort en översyn av lägenheten i god tid innan utflyttning. Har du inte fått en tid för tekniskbesiktning av din bovärd bör du kontakta oss så snart som möjligt.

Blanketten för ansökan om tidigare inflyttning hittar du nedan eller i dokumentarkivet på hemsidan. Blanketten ska vara Kundmottagningen tillhanda senast två veckor före önskat flyttdatum, då behöver du inte kontakta din bovärd utan det sköter vi så snart vi får in blanketten. Den ska skickas till info@chalmersstudentbostader.se
Önskemål om tidigare utflyttning

Kom ihåg att:
  • Anmäla adressändring
  • Anmäla flytt hos skatteverket
  • Beställa eftersändning• Meddela flytt av tidning, hemförsäkring och tv-licens.

 

Vi hoppas att du har trivts under din tid hos oss och önskar dig lycka till med ditt framtida boende.