Nya projekt

Vi satsar framåt! Chalmers Studentbostäder planerar att bygga upp emot 1000 nya studentbostäder fram till år 2026. Tanken är att dessa nya lägenheter ska byggas i campusnära områden. Utöver dessa finns också konkreta planer på ännu fler längre fram. Här nedan kan du läsa mer om våra byggprojekt.

 

Västra Gibraltargatan (Mossen)

Vi planerar att tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Trollängen Bostad AB, JM och Okidoki utveckla randzonen vid Gibraltargatan västra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk. Detaljplanarbete startar Q1 2021.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon


Gibraltarvallen: 250 lägenheter, Campus Johanneberg

BN ger tillstyrkande i mars 2021, och KF antagande planerat i juni 2021. Antagande 1 års överklagandetid ger att DP kan vinna laga kraft Q2 2022. Om tidplan innehålles är vår och Akademiska hus bedömning att en första etapp av studentbostadskvarteret MIRA omfattande infrastruktur, projektering och upphandling kan starta upp under Q3 2022 och hela studentbostadsprojektet planeras kunna stå klart för inflyttning under 2025/ 2026.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen


Holtermanska befintliga byggnader: Studenthotell och vårt nya kontor

Ombyggnation pågår och målsättning är inflyttning månadsskiftet oktober/november 2021.

Länk till karta

Holtermanska nyexploatering: 450 lägenheter

Nu är samråd i BN är klart och nästa steg är revidering av planhandlingar efter samråd pågår under Q3 2020- Q1 2021. Förstudie med arkitekt pågår just nu och beräknas klar i april /maj 2021. Granskning i BN är planerad till i juni 2021, med antagande planerad till i april 2022. Antagande i KF är planerat till i juni 2022. Prel. lagakraftvunnen detaljplan, inklusive antagande om 1 års överklagande i juni 2023. Vi planerar för etappvis inflyttning i de olika husen. Hela projektet omfattande lägenheter och lokaler planeras kunna stå klart under sommaren 2026. Länk till karta