Nya projekt

Vi satsar framåt! Chalmers Studentbostäder planerar att bygga upp emot 1000 nya studentbostäder fram till år 2022. Tanken är att dessa nya lägenheter ska byggas i campusnära områden. Utöver dessa finns också konkreta planer på ännu fler längre fram. Här nedan kan du läsa mer om våra byggprojekt.

Kontakt: Projektansvarig Åke Thunberg, 031- 772 97 11, ake.thunberg@chalmersstudentbostader.se

 

Gibraltar Guesthouse

100 studentbostäder på tidsbegränsat bygglov.

Projektet omfattar 100 bostäder ämnade för internationella mastersstudenter och gästforskare. Lägenheterna är på 28 m2. Byggnaden är på 6 våningar (inklusive entreplan), byggs i trä och byggnadslovet gäller för maximalt 15 år.

Det mesta av byggnationen sker på fabrik för att sedan transporteras och monteras på plats. Space M2 for smart living är totalentreprenad. Inflyttning är beräknad till augusti 2019.

Läs mer om projektet Gibraltar Guesthouse

Mossens Randzon

Vi planerar att tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB utveckla randzonen vid Gibraltargatan östra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon


Emilsbro: 42 lägenheter, Emilsborg

Nya studentbostäder byggs mellan husen på Gibraltargatan 82 och Gibraltargatan 94 som för tillfället innehåller ca 400 små studentlägenheter. Emilsbro blir 42 nya studentlägenheter, ett rum och kök eller tre rum och kök. Detaljplanen har vunnit laga kraft under maj 2019. Bygglovprojekteringen drar igång under sommaren 2019, Tommy Byggare AB har tilldelats totalentreprenaden. Bygger planeras att börja under november/december 2019 och beräknas vara klart till årsskiftet 2020 – 2021.

Länk till karta

Gibraltarvallen: 300-400 lägenheter, Campus Johanneberg

I samverkan med Akademiska Hus och Chalmersfastigheter planerar vi för ytterligare student- och forskarbostäder inom detaljplaneområdet. Bedömd byggstart är 2020 med färdigställande år 2023. Planprocessen pågår och kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen 2019/2020.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen

gibraltarvallen

Holtermanska: Studenthotell och vårt nya kontor

Bygglovet är beviljat för studenthotellet och programhandlingsprojektering för Chalmers Studentbostäders nya kontor färdigställs sommaren 2019. Byggstart planeras till i september 2020 och målsättning inflyttning är sommaren 2021.

Länk till karta

Holtermanska: 450 lägenheter

Arbetet är ett samarbete mellan Chalmers Studentbostäder och Chalmers Innovation i samverkan med Göteborgs Stad. Detaljplanearbetet har påbörjats och förväntas vinna laga kraft under 2020. Byggstart förväntas sker under 2021 och de första hyresgästerna beräknas att flytta in under 2023.

Länk till karta