Byggprojekt

Vi satsar framåt! 2030 ska vi äga och förvalta 3500 lägenheter, framförallt genom nyproduktion av egenägda fastigheter. Här kan du läsa mer om våra byggprojekt.

 

 

Västra Gibraltargatan (Mossen)

Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Trollängen Bostad AB, JM och Okidoki planerar vi att utveckla randzonen vid Gibraltargatans västra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla. Detta genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk. Q1 2021 startade detaljplanarbete med SBK plan.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon


Gibraltarvallen: Studentbostadskvarteret MIRA

Byggnadsnämnden (BN) förväntas tillstyrka detaljplanen i september 2021, och kommunfullmäktiges antagande är planerat i januari 2022. Antagande 1 års överklagandetid gör att detaljplanen kan träda kraft Q1 2023. Om tidplan innehålles, är vår och Akademiska hus bedömning att en första etapp omfattande infrastruktur, projektering och upphandling av studentbostadskvarteret MIRA vid campus Johanneberg, som tidigast kan starta upp under Q2 2022. Hela studentbostadsprojektet planeras kunna stå klart för inflyttning under 2026.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen


Holtermanska: Studenthotell och nytt kontor

Ombyggnation pågår i Holtermanskas befintliga byggnader med en målsättning om övertagande och inflytt vid årsskiftet 2021/2022. När projektet är klart har vi skapat ett studenthotell omfattande 66 rum. På Holtermansgatan 1D kommer även Chalmers studentbostäders nya kontor och kundmottagning äga rum. Kontor och kundmottagning flyttas från Gibraltargatan 82B till Holtermansgatan 1D.

Länk till karta

Holtermanska nyexploatering

Vi planerar att bygga omkring 300 lägenheter kring området vid Holtermanska. Nu är granskning med byggnadsnämnden klar. Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår revidering av planhandlingar. Förstudie med arkitekt är färdigställt och antagande i kommunfullmäktige är planerat till juni 2022. Preliminär lagakraftvunnen detaljplan, inklusive antagande om 1 års överklagande förväntas bli juni 2023. Hela projektet, omfattande lägenheter och lokaler planeras kunna stå klart under 2026 och vi strävar mot etappvis inflyttning i de olika husen. Länk till karta