Nya projekt

Vi satsar framåt! Chalmers Studentbostäder planerar att bygga upp emot 1000 nya studentbostäder fram till år 2022. Tanken är att dessa nya lägenheter ska byggas i campusnära områden. Utöver dessa finns också konkreta planer på ännu fler längre fram. Här nedan kan du läsa mer om våra byggprojekt.

 

Västra Gibraltargatan (Mossen)

Vi planerar att tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Trollängen Bostad AB, JM och Okidoki utveckla randzonen vid Gibraltargatan västra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon


Emilsbro: 42 lägenheter, Emilsborg

Nya studentbostäder byggs mellan husen på Gibraltargatan 82 och Gibraltargatan 94 som för tillfället innehåller ca 400 små studentlägenheter. Emilsbro blir 42 nya studentlägenheter, ett rum och kök eller tre rum och kök. Detaljplanen har vunnit laga kraft under maj 2019. All projektering är klar, mark- och bygglov är beviljade. Bygget beräknas stå klart i februari 2021.

Länk till karta

Gibraltarvallen: 250 lägenheter, Campus Johanneberg

Detaljplanen granskas 27 februari – 18 mars 2020. Antagande i kommunalfullmäktigate beräknas till hösten 2020. Vår bedömning av byggstart är att det blir i perioden augusti 2021 till juni 2022. Vår bedömning är att hela projektet av 250 stundent- och forskarlägenehter kan stå färdigt till 2025.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen


Holtermanska befintliga byggnader: Studenthotell och vårt nya kontor

Bygglovet är beviljat för studenthotellet och programhandlingsprojektering för Chalmers Studentbostäders nya kontor färdigställs sommaren 2019. Byggstart planeras till i september 2020 och målsättning inflyttning är sommaren 2021.

Länk till karta

Holtermanska nyexploatering: 450 lägenheter

Projektet omfattar cirka 18 000 kvm med student- och forskarbostäder, 8 BMSS lägenheter samt 3000 kvm verksamheteslokaler. Arbetet är ett samarbete mellan Chalmers Studentbostäder och Chalmers Innovation i samverkan med Göteborgs Stad. Arbetet med detaljplan påbörjades i september 2019, och antagande av detaljplanen planeras till Q4 2021. Detaljplanen planeras vinna laga kraft under 2022. Vi bedömer att byggstart sker under Q1 2023, med färdigställande under 2025.

Länk till karta