Tvättstuga

 

Alla lägenheter har tillgång till gemensam tvättstuga. Du får tvätta alla dagar dygnet runt och du kan boka 12 tvättpass per månad. Hur långa tvättpassen är varierar i de olika fastigheterna, se anslag vid din tvättstuga. Du måste boka ett pass för att få tvätta och för att komma in i tvättstugan.

Bokning av tvättstuga

Alla kan boka tvättid på bokningstavla vid tvättstugan, antingen via en digital skärm där det finns, eller på papper. I de fastigheter som har Aptus går det också att boka tvättid på ”Mina sidor” på webben.

Viktigt att passa tiden

Du måste börja tvätta senast 15 minuter efter utsatt tid, sedan är den fri att boka av andra. Efter varje pass har man rätt till en timmes torktid. Efter det kommer du inte längre in i tvättstugan.

Städa efter dig!

Om du använder tvättstugan ingår det att du ska städa efter dig. Lämna den efter dig så som du vill att den ska vara när du kommer för att tvätta.

tvattstuga