El och värme

 

Gemensam leverantör av el

Som hyresgäst hos Chalmers Studentbostäder behöver du inte själv teckna avtal om leverans av el. Elen köps in gemensamt. I en del lägenheter ingår elen som en fast summa i hyran, i andra har vi individuell mätning och kostnaden för elförbrukningen läggs på hyran. På sikt är det troligt att alla hyresgäster får betala för sin egen förbrukning genom individuell mätning.

I dagsläget är Din El vår el-leverantör och vi sprider riskerna genom att köpa nästa års beräknade förbrukning i portioner. Vi handlar vid cirka tio olika tillfällen och cirka 10 procent får ligga öppet mot spotpriset. Priset som hyresgästerna får betala är vår faktiska kostnad. I priset ingår alla fasta och rörliga avgifter för både elkraft och nät: kraftkostnaden, elcertifikat, tillval “Bra Miljö” elskatt, rörlig nätavgift, fast nätavgift och moms. Nätet köper vi av Göteborg Energi.

Värme

Vi har fjärrvärme i alla våra fastigheter. Enligt Socialstyrelsen ska inomhustemperaturen inte understiga 18 grader. Vi eftersträvar att temperaturen i lägenheterna ligger mellan 20 och 21 grader och har justerat våra system för det.

Felanmäl om det är för kallt i lägenheten

Vår enda möjlighet att komma tillrätta med kalla lägenheter är att du hör av dig till oss och felanmäler om du tycker att det är för kallt. Då kommer vi och mäter temperaturen och åtgärdar problemet.

Om du trots våra åtgärder upplever att lägenheten är kall kan du vända dig till miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Deras uppgift är att värna om dina intressen och kontrollera att vi uppfyller Socialstyrelsens direktiv.