Bredband

 

Bredband

Chalmers Studentbostäder har ett eget optiskt fibernät som ger våra hyresgäster internetanslutning på 1000 Mbit/s (både uppströms och nedströms) i lägenheten. Du får en fast IP-adress och vi har naturligtvis stöd för IPv6.

Teknisk information

Fibernätet är anslutet till svenska universitetsdatornätet, SUNET, via redundanta länkar. Det ger en snabb och driftsäker anslutning till Chalmers och universitetens datornät. Dessutom är fibernätet direkt anslutet till en central knutpunkt för Internet i Göteborg (Netnod), där trafikutbyte sker med många svenska operatörer. Vi köper även in extra kapacitet till Europa från operatören Bahnhof.
Nätverksutrustningen består av swicthar och routrar från Juniper Networks (uppgraderat 2011) som är anslutna till ett redundant 10Gbit/s stamnät mellan våra fastigheter.

Undantag:

Kapellgången, som har Framtidens bredband genom Bostadsbolaget. Du måste själv teckna avtal med Framtidens bredband och även felanmäla till dem om det uppstår problem.

Se Regler för internetanslutning i Dokumentarkivet Se Ansökan om internetanslutning i DokumentarkivetSe Instruktioner för internetanslutning i Dokumentarkivet

Tv

Jag vill se på TV – hur gör jag?

Den sista september 2017 försvann kabel-TV för gott hos oss. Framöver får var och en betala och se på TV efter sitt egna behov

– möjligheterna och varianterna är som bekant outtömliga.

Den som ända vill se TV på traditionellt sätt kan på egen bekostnad göra det med hjälp av Boxer. Som vi bedömer det är smartaste sättet att ta emot Boxers signal via bredbandsuttaget  i lägenheten, men det finns fler tekniska lösningar.

För att se TV via Boxer krävs särskild utrustning som man skaffar i samband med att man tecknar abonnemang hos Boxer.

Vi har ett samarbetsavtal med Boxer som kan ge lite rabatt. För att nyttja det behöver du ange din adress samt nätid: NW00301.

Du kommer i kontakt med Boxers säljare via telefon 0771-737475 där du får all den information du behöver. Något förvirrande men det kan vara bra att veta att Boxer numer ägs av Com Hem även om varumärket Boxer fortfarande lever kvar.