Publicering av lediga lägenheter

Chalmers Studentbostäder har 2340 studentlägenheter för studerande på Chalmers och Göteborgs universitet. Vanligtvis publiceras lediga lägenheter tisdag till onsdag varje vecka.

Lediga lägenheter    Våra uthyrningsregler

 

Projektet Holtermanska går framåt!

2 juli, 2020

Byggnadsnämnden tog beslut om samråd för projekt Holtermanska. Samrådstiden innebär att länsstyrelsen, myndigheter, sakägare och övriga har möjlighet att yttra sig över detaljplanehandlingarna. Samrådstiden pågår mellan 8 juli till 8 september. Projekt Holtermanska är en ny exploatering som omfattar ca 450 student- och forskarbostäder, 8 lägenheter för 8 BMSS boende och cirka 3000 kvm verksamhetsytor.

Nu är vi ett steg närmare våra mål!

29 juni, 2020

I föregående vecka tog byggnadsnämnden ett positivt beslut om att pröva projektet Emils torn i en detaljplan. Planstart påbörjas troligtvis under 2021. Emils torn kommer att bli ett högt hus på 16-18 våningar, beläget på gården i Emilsborg, och omfatta cirka 100 lägenheter.

Var försiktigt när du lagar mat

4 juni, 2020

På kort tid har räddningstjänsten kallats till våra fastigheter ett flertal gånger. Detta efter att oroliga grannar känt brandrök. Vi ber alla våra hyresgäster om att kontrollera att spisen och ugnen är stängt innan ni lämnar lägenheten och hålla koll på din mat när du lagar. Det är oerhört tacksamt att grannarna reagerade och larmade. Med ett annat scenario kunde den reaktionen varit det som förhindrade en katastrof.  Inträffar något liknande får du själv göra en bedömning om du ska kontakta brandkåren eller vår jour på felanmälannummret 031-772 97 97. Hellre att man ringer en gång för mycket än tvärt om.