Hoppa till innehåll

Hur söker jag bostad?

Vår bostadskö

Vad roligt att du vill söka bostad hos oss! Registrera dig i vår bostadskö och börja samla poäng redan idag! Du kan ställa dig i vår bostadskö från det kalenderår du fyller 17 år och kan maximalt få med dig 365 poäng. Därefter behöver du vara medlem i någon av Göteborgs studentkårer för att fortsätta få poäng.

Vi förvaltar 2382 lägenheter som alla ligger med gångavstånd till Chalmers Campus Johanneberg eller Campus Lindholmen. Lediga lägenheter publiceras främst tisdag till onsdag! Hittar du en lägenhet du gillar så anmäl ditt intresse. De som har flest köpoäng, vanligtvis 5 personer, får ett visningserbjudande på lägenheten. Lägenheter går till dig som har flest köpoäng bland de som tackade ja efter visningen.

Det är hög efterfrågan på studentlägenheter i Göteborg, därför kan det ta ett tag innan du blir erbjuden en visning av en lägenhet du är intresserad av.

Regler för bostadskö

När du har registrerat dig får du köpoäng för varje dag du står i vår bostadskö. Om du är medlem i Chalmers studentkår får du 2 köpoäng per dag, annars får du 1 köpoäng per dag. Om ditt kårmedlemskap går ut innan du gör en ny inbetalning för ditt kårmedlemskap får du inga köpoäng för de dagarna du då inte är kårmedlem. Men du behåller de köpoäng du redan samlat. Vänligen se till att du har samma personnummer hos studentkåren som hos oss. Vi ansvarar inte för att ditt personnummer är uppdaterat, utan det gör du själv via Mina Sidor. Tänk även på att det inte är möjligt att få köpoäng retroaktivt, det vill säga för en tidigare period om du gått med i en kårförening i efterhand.

Du har möjlighet att få förberedande köpoäng innan du blir student! Du kan registrera dig i vår bostadskö från det kalenderår att du fyller 17 år och kan maximalt få med dig 365 poäng. Förberedande poäng kan du endast få innan du är medlem i en studentkår och innan du har ett kontrakt med oss.

Tänk på att du behöver gå in en gång inom var sjätte månad och uppdatera din registrering, annars förlorar du dina köpoäng. När du flyttar in i en ny bostad nollställs dina köpoäng, logga då in på Mina Sidor och återaktivera dig för att börja samla poäng igen!

Dina köpoäng är individuella, du kan därmed inte ge bort dem till någon annan.

Innan du ansöker

Du behöver intyg för att styrka dina studier genom att uppvisa ditt antagningsbesked eller att du är registrerad på minst 7,5 hp kommande termin vid signering av ditt hyreskontrakt. Du behöver även visa ditt kårmedlemskap.

Du ska börja studera i januari

Om du ska börja studera i januari får du söka lägenhet som har inflyttsdatum tidigast i december. Antagningsbeskeden brukar komma i början av december så om du intresseanmäler tidigare behöver du kunna visa att du har sökt studier. Skulle du inte komma in på utbildningen behöver du säga upp lägenheten med 7 kalenderveckors uppsägningstid.

Du ska börja studera till hösten (augusti/september)

Om du ska börja studera i augusti/september får du söka lägenhet som har inflyttsdatum tidigast i juni. Antagningsbeskedet kommer först i juli så om du intresseanmäler innan det kommer behöver du visa att du har sökt studier om du blir erbjuden ett kontrakt. Skulle du inte komma in på utbildningen behöver du säga upp lägenheten med 7 kalenderveckors uppsägningstid.

När du ansöker

När du gör en intresseanmälan på en bostad är det bra att komma ihåg följande:

  • Du kan ha maximalt fem samtidiga intresseanmälningar
  • Du kan få ett till tre visningserbjudanden samtidigt.
  • Du kan enbart få ett kontraktserbjudande per vecka.
  • Du får tacka nej maximalt fem gånger på en sexmånadersperiod. 6:e gången du tackar nej spärras du från att söka lägenhet i tre månader men du fortsätter att samla köpoäng.
  • Notera att om du inte svarar i tid på ett visningserbjudande eller signerar ett kontraktserbjudande i tid räknas även det som ett nej svar.

Finns det andra sätt att hitta en bostad hos oss?

Korttidskontrakt
Ibland har vi lediga lägenheter med korttidskontrakt. Kontrakten är då oftast på ett par månader och utan möjlighet till förlängning. Dessa lägenheter publiceras på samma ställe som vanliga lägenheter men är tydligt märkta med “korttidskontrakt”.

Bostadsbyte
När du haft ditt lägenhetskontrakt i minst 12 månader kan du byta bostad med någon. Vi har ingen möjlighet att hjälpa dig hitta någon som vill göra ett bostadsbyte, utan du får hitta personen själv. Den person du byter med måste också haft sitt kontrakt i minst 12 månader. Bytesmöjligheten gäller bara dig med ett vanligt kontrakt. Har du en masterslägenhet, forskarlägenhet eller ett korttidskontrakt kan du inte byta lägenhet.