Sophantering

 

Ditt avfall är inte bara skräp, mycket kan återvinnas. Kompostera dina matrester, lämna tidningar, glas och använda förpackningar på närmsta återvinningsplats och släng så lite som möjligt i dina vanliga sopor. Då bidrar du inte bara till en bättre miljö – du ser också till att hålla våra kostnader för sophantering nere. Det tjänar vi alla på.

Hushållssopor

Göteborgs Stad samlar in komposterbart avfall. Sortera ut matrester och lägg det i papperspåsen avsedd för kompost. I soprummet finns möjlighet att lämna både komposterbart och restavfallet.

Grovsopor

Det finns möjlighet att lämna större och skrymmande sopor i våra grovsoprum.
Du kommer in med din Aptusbricka.

Övrigt avfall/återvinningsplatser

På återvinningsplatser slänger du glas, plast, plåt, tidningar med mera. Gå in på www.ftiab.se för information om din närmaste återvinningsplats.