Hoppa till innehåll

Brandsäkerhet

Ser du att det brinner ska du omedelbart ringa Räddningstjänsten på nummer 112.Om det börjar brinna: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Förebyggande åtgärder

Ansvaret för brandskydd i våra hus ligger både på oss och på våra hyresgäster. Vi utför regelbundet tillsyn av brandskydd och då kontrolleras bland annat utrymningsvägar, utrymningslarm, branddörrar, belysning, brandskyddsanordningar och att inga föremål förvaras i gemensamma utrymmen. Nedan listar vi ett par förebyggande åtgärder:

  • Stäng av spisen när du inte använder den.
  • Kom ihåg att släcka levande ljus när du går hemifrån.
  • Släng inte fimpar eller annat lättantändligt material i soprum.
  • Rengör köksfläkten regelbundet.
  • Kontrollera din brandvarnare regelbundet.
  • Ta för vana att stänga dörrar till gemensamma utrymmen såsom källare och vind. Detta minskar risken både för brand och för inbrott.

 

Brandvarnare kan rädda liv

I alla våra bostäder ska det finnas en fungerande brandvarnare. Om du saknar en, vänligen kontakta oss snarast så att du får en brandvarnare installerad. Som hyresgäst är du ansvarig för att regelbundet prova att brandvarnaren fungerar. Detta gör du genom att hålla in knappen, efter några sekunder larmar brandvarnaren. Visar det sig att brandvarnaren inte fungerar kan du testa att byta batteri. Om den fortfarande inte fungerar ska du felanmäla till din bovärd. På Gibraltargatan 78 och Gibraltargatan 80 har vi brandvarnare som inte går att byta batteri på. Om dessa inte fungerar ska du direkt felanmäla den till din bovärd.

Utrymningslarm

Bor du i ett hus med gemensamt utrymningslarm ska du utrymma huset om larmet går. Larmet går till bemannad larmoperatör som skickar personal till platsen.

Ställ inget brännbart i trapphus och gemensamma utrymmen

Framkomligheten får inte hindras! Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material. Det är därför inte tillåtet att förvara saker, parkera cyklar eller annat i gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, korridorer, etc. Här måste vara fritt vid för utrymning, sjuktransport och Räddningstjänst.

Grillning

Att grilla på balkonger eller i nära anslutning till husen är inte tillåtet. Vi hänvisar istället till de grillar som finns på vissa uteplatser.