Brandsäkerhet

 

Ansvaret för brandskyddet i flerbostadshus ligger både på fastighetsägaren och på hyresgästerna. För att säkerställa att brandskyddet fungerar bedriver Chalmers Studentbostäder ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att vi aktivt arbetar både med att förebygga brand och att minska konsekvenserna vid eventuell brand.
Vi utför regelbundet tillsyn av brandskyddet och då kontrolleras bland annat utrymningsvägar, utrymningslarm, branddörrar, belysning, brandskyddsanordningar och att inga föremål förvaras i gemensamma utrymmen.

Ditt ansvar är stort

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
Som hyresgäst skall du känna till att ditt ansvar för att förebygga olyckor för brand också är stort. Läs noga nedan information för en säkrare boendemiljö.

Brandvarnare kan rädda liv

Vi förser alla våra bostäder med brandvarnare. Skulle det inte finnas någon i din bostad ber vi dig genast kontakta din bovärd så får du en installerad. Som hyresgäst är du ansvarig för att regelbundet prova att brandvarnaren fungerar. Detta gör du genom att hålla in knappen, efter några sekunder ljuder brandvarnaren. Visar det sig att brandvarnaren inte fungerar ska du byta batteri. Om den efter det fortfarande inte fungerar ska du felanmäla den till din bovärd.
På Gibraltargatan 78 och Gibraltargatan 80 har vi brandvarnare som inte går att byta batteri på. Om dessa inte fungerar ska du direkt felanmäla den till din bovärd.

Utrymningslarm

Bor du i ett hus med gemensamt utrymningslarm ska du utrymma huset om larmet går. Larmet går till bemannad larmoperatör som skickar vår personal till plats.

Ser du att det brinner ska du omedelbart ringa Räddningstjänsten på nummer 112.

Ställ inget brännbart i trapphus och gemensamma utrymmen

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material.
Det är inte tillåtet att förvara saker, parkera cyklar eller annat i gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, källargångar, korridorer, loftgångar etc. Här måste vara fritt vid för utrymning, sjuktransport och Räddningstjänst.

Rökning ej tillåten

Rökförbud gäller i lägenheten, i fastigheten och i omedelbar anslutning till fastigheten.

Grillning

Att grilla på balkonger eller i nära anslutning till husen är inte tillåtet. Använd områdets grillar där sådana finns.

Annat som är bra att tänka på

• Kom ihåg att släcka levande ljus när bostaden lämnas.
• Släng inte fimpar eller annat lättantändligt material i soprum.
• Rengör spisfläkten regelbundet.
• Kontrollera alltid att spisen är avstängd när du går hemifrån.
• Ta för vana att stänga dörrar till gemensamma utrymmen såsom källare och vind. Detta minskar risken både för brand och för inbrott.