Om oss – affärsidé och hållbarhetsarbete

 

Chalmers Studentbostäder äger och förvaltar 2000 student- och forskarlägenheter i Göteborg. Grundidén är attraktiva boenden till rimliga hyror och lägenheterna ligger centralt och nära Chalmers båda campus, Johanneberg och Lindholmen.

Hållbarhet, funktion och service är viktiga grundpelare i verksamheten Vi arbetar med en helhetssyn på boendet för att skapa goda förutsättningar för såväl effektiva studier som en avkopplande och stimulerande fritid.

Chalmers Studentbostäder satsar framåt och arbetar aktivt med hållbarhet och nyproduktion. Efterfrågan på studentboenden är stor i Göteborg och vi är inne i en mycket expansiv fas. Planen är att bygga 1000 nya bostäder fram till år 2020.

Vi har höga miljömål för vår nyproduktion och vill visa att det går att bygga miljöriktigt med bibehållen ekonomi. Våren 2015 invigde vi Sveriges första studentboende klassat enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär att fastigheten har byggts med högt ställda miljö- och hållbarhetskrav.

Chalmers Studentbostäder är medlemmar i Sweden Green Building Council.
Läs mer om Miljöbyggnad guld i Powerpoint om Kv. Nålskåran och Miljöbyggnad Guld i Dokumentarkivet.

Alla lägenheter i vårt bestånd (1–3 rum) har höghastighetsbredband (1000 MB) egen dusch och wc samt kök eller trinettkök. Det finns också utrymmen för gemenskap och umgänge i samlingslokaler och på uteplatser.

På Chalmers Studentbostäder är vi måna om att ha en nära kontakt med våra hyresgäster och att vara lyhörda för önskemål. Målet är att erbjuda det mest attraktiva studentboendet i Göteborg. Verksamheten drivs som en stiftelse och är inte vinstinriktad i samma omfattning som ett affärsdrivande bolag. Överskottet återinvesteras och används för skapa ett tryggt och gott boende för hyresgästerna. Under 2015 införde vi ett nytt fastighetssystem för att uppnå bättre kundservice och tillgänglighet.

Affärsidé

Vår Affärsidé:
”Chalmers Studentbostäder skall erbjuda Göteborgs studenter ett attraktivt boende med rimliga hyror i närheten av Chalmers.”

Verksamhetens huvudsakliga inriktning är:

”…att förvärva fastigheter, uppföra genom byggnation eller ombyggnation och förvalta bostadshus för inrymmande av studentlägenheter med tillhörande kollektiva anordningar.” (Utdrag ur stiftelsens stadgar)
Stiftelsens juridiska namn är Stiftelsen Chalmers Studenthem.