Hoppa till innehåll

Affärsidé

Vår affärsidé är att vi ska erbjuda studenter i Göteborg ett attraktivt boende med rimlig hyra, som ligger i närheten av Chalmers. Vår verksamhets huvudsakliga inriktning är ”…att förvärva fastigheter, uppföra genom byggnation eller ombyggnation och förvalta bostadshus för inrymmande av studentlägenheter med tillhörande kollektiva anordningar.” (utdrag ur stiftelsens stadgar).

Chalmers Studentbostäder äger och förvaltar mer än 2000 student- och forskarlägenheter i Göteborg. Lägenheterna ligger centralt och nära till Chalmers Campus Johanneberg eller Campus Lindholmen. Från alla våra bostäder är det enkelt att ta sig till centrala Göteborg, antingen via cykel eller kollektivtrafik.

Vi satsar framåt och arbetar aktivt med hållbarhet och nyproduktion. Efterfrågan på studentbostäder i Göteborg är stor, och vi satsar på att bygga 1000 nya studentbostäder fram till år 2026. Läs mer om våra Nybyggnationer här.

På Chalmers Studentbostäder är vi måna om att ha en nära kontakt med våra hyresgäster och att vara lyhörda för önskemål. Målet är att erbjuda det mest attraktiva studentboendet i Göteborg. Verksamheten drivs som en stiftelse och är inte vinstinriktad i samma omfattning som ett affärsdrivande bolag. Överskottet återinvesteras och används för att skapa ett tryggt och gott boende för hyresgästerna. Under 2015 införde vi ett nytt fastighetssystem för att uppnå bättre kundservice och tillgänglighet.