Hoppa till innehåll

Framtidens studentbostäder

Vi på Chalmers studentbostäder värnar om våra studenters åsikter kring framtidens studentbostäder. Därför har vi, tillsammans med en grupp studenter haft en dialogprocess kring utformandet av våra nya bostäder vid före detta Holtermanska sjukhuset i Göteborg. Fokusgruppen bestående av åtta studenter har gett oss värdefulla insikter inför utformningen av framtida studentbostäder. Bland annat kring vikten av ekonomisk, social och hållbar faktor.
Med omsorgsfull gestaltning, hållbara lösningar och arkitektonisk kvalitet som håller över tid kan vi skapa studentbostäder som ger förutsättningar för framtidens idéer, starka relationer och smarta val.

Här kan du läsa mer om dialogprocessen kring funktioner, kvalitet och gemenskap i framtidens studentbostäder.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra åtta studenter för deras medverkan, er åsikt är av största vikt för en lyckad framtid!