Hoppa till innehåll

Minst 7000 nya studentlägenheter till 2026

Vy Med Lilla LeVersion4

Illustration över ett av våra planerade nybyggnadsprojekt – 120 lägenheter vid Gibraltargatan med planerad inflyttning 2018

Vi är en av elva aktörer som idag ställer oss bakom programförklaringen Gbg7000+. Tillsammans verkar vi för att minst 7000 permanenta studentbostäder byggs i staden under den kommande tioårsperioden.

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och Göteborg riskerar att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär.
Göteborg är Sveriges ledande industristad som tillsammans med andra näringar utvecklas mot ett allt större kunskapsinnehåll – staden utvecklas mot en kunskapsekonomi med ett stort och växande kompetensbehov.  För Göteborg är det därför av stor vikt att studenterna kommer hit men också att de stannar kvar efter utbildningsperioden. Ju mer etablerade studenter är desto större är chansen att de stannar och blir yrkesverksamma i Göteborg efter studierna.
Göteborgs Stad planerar för 4 000 studentbostäder till 2021 (exklusive bostäder med tillfälligt bygglov) vilket ger totalt cirka 14 000 studentbostäder i Göteborg. Parterna inom Gbg7000+ studentbostäder vill stärka och förlänga denna positiva satsning. Enligt en rapport beställd av samverkansgruppen kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg år 2025, förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig. Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte längre att hamna efter i den regionala utvecklingen eller som kunskapsstad.

 

Mer information hittar du på GBG7000+