Hoppa till innehåll

Policy för hållbarhet

– Vårt mål är att äga och förvalta student- och forskarbostäder långsiktigt, och då är det både naturligt och ansvarstagande för oss att agera hållbart. Policyn är till för att hjälpa oss att planera verksamheten och det dagliga arbetet på ett hållbart sätt, säger Joakim Wallin, vd på Chalmers Studentbostäder.

Policyn vilar på tre ben – ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och hållbarhetsarbetet ska genomsyra verksamheten och vara tydlig för alla medarbetare.
En viktig utgångspunkt är FN:s Global Compact som innehåller tio punkter om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljöledning och antikorruption.

För oss innebär ekonomisk hållbarhet bland annat att vi ska leva upp till ekonomiska mål, ta ansvar för långsiktig och lönsam förvaltning samt säkerställa stabila finanser.

Ett miljömässigt ansvarstagande innebär att vi ska underlätta för oss själva, våra leverantörer och hyresgäster, att agera miljömässigt hållbart i all vår verksamhet.

Socialt ansvarstagande innebär att vara en god aktör i samhället med ett stort lokalt engagemang. Vi ska också vara en attraktiv, trevlig, säker och hälsosam arbetsplats.

Läs mer om vår hållbarhetspolicy och vad den innebär för vårt arbete:

Hållbarhetspolicy populärversionHållbarhetspolicy