Hoppa till innehåll

Nya uthyrningsregler

Styrelsen har nu beslutat om de uthyrningsregler som ska gälla från det att vi lämnar Boplats och börjar uthyrning av lägenheter i eget uthyrningssystem. De viktigaste förändringarna har med själva köprinciperna att göra. Och det skiljer sig till stor del i förhållande till hur reglerna är utformade idag.De viktigaste förändringarna är:

  • Före det att man antagits som student kan man samla förberedande köpoäng. Man får ett poäng per dag man varit registrerad. Maximalt antal förberedande köpoäng är 365. Därefter krävs medlemsskap i studentkår för att köpoängen ska fortsätta räknas upp.
  • Medlemskap i Chalmers Studentkår ger 2 köpoäng per dag.
  • Medlemskap i någon av Göteborgs Förenade Studentkårers övriga studentkårer ger 1 köpoäng per dag.

En annan viktig förändring är att ett särskilt förturssystem införs. I perioden 1 juni – 31 augusti ges studenter på sitt första inskrivningsår på Chalmers företräde till enrumslägenheter.

Enligt vår preliminära tidplan gäller vårt nya uthyrningssystem från och med 1 april. I ett övergångsskede kommer du att kunna ta med dig dina köpoäng från Boplats. Dock maximalt 365 poäng. Att ta med sig poäng från Boplats kommer att vara möjligt fram till 1 september 2017.

Hur reglerna utformats i detalj kan du läsa om här.