Hoppa till innehåll

Styrelse

Styrelse

Chalmers Studentbostäder drivs som en stiftelse. I styrelsen sitter företrädare för Chalmers, studenterna och Göteborgs Stad samt externa representanter.

Styrelsens medlemmar

Peter Alehammar
Ordförande, VD Chalmers Studentkår

Leif Nilsson
Ledamot, extern

Lennart Hedström
Ledamot, extern, Elof Hansson Fastigheter AB

Fabian Edeland
Ledamot, teknolog

Amanda Lindenmeyer
Ledamot, teknolog

Magnus Nylander
Ledamot, Göteborgs Kommun

Miriam Friedlaender
Ledamot, Göteborgs Kommun

Christoffer Lind
Suppleant, teknolog

Per-Gunnar Persson
Suppleant, extern, Platzer Fastigheter AB

Patrik Höstmad
Suppleant, Göteborgs Kommun