Personal och organisation

 

Kontakt, där annat ej anges:

E-post: förnamn.efternamn@chalmersstudentbostader.se
Tel: 031-772 97 00 (växel)

Ledning


VD
Joakim Wallin
031-772 97 10

Ekonomichef
Kristina Kyllerstam
031-772 97 30

Projektchef
Åke Thunberg
031-772 97 11


Förvaltningschef
Simon Ramadani
031-772 97 52

Förvaltning


Förvaltare
Hans Lannes
031-772 97 42

Förvaltare
Björn Siyam
031-772 97 00

Förvaltningsadministratör
Adelia Morais
031-772 97 00

Förvaltningsadministratör
Rebecca Borefjord
031-772 97 00

 


Ekonomiassistent
Ulrica Johansson

Kundservice Koordinator
Annelie Johannesson

Teknisk Förvaltare
Johnny Salenius
031-772 97 46

Fastighetstekniker
Johannes Gäskeby
031-772 97 45

Bovärd
Anette Friberg
031-772 97 43

Bovärd
Mattias Dahlin
031-772 97 47

Bovärd
Julia Schultzberg

Bovärd
Robert Wahlström
031-772 97 50

Bovärd
Jonny Skoglund
031-772 97 09

Bovärd
Karin Frid
031-772 97 44


Vikarierande
Bovärd

Fredrik Kågefors
031-772 97 00


Miljövärd
Kristin Amfors
031-772 97 51

Miljövärd
Annelie Gidenstam
031-772 97 48

Styrelse

Chalmers Studentbostäder drivs som en stiftelse. I styrelsen sitter företrädare för Chalmers, studenterna och Göteborgs Stad samt externa representanter.

Peter Alehammar
Ordförande

Leif Nilsson
Ledamot, extern

Lennart Hedström
Ledamot, extern, Elof Hansson Fastigheter AB

Magnus Nylander
Ledamot, Göteborgs Kommun

Miriam Friedlaender
Ledamot, Göteborgs Kommun

Christoffer Lind
Ledamot, teknolog

Gabriella Hammarlund
Suppleant, teknolog

Lovisa Berglund
Suppleant, teknolog

Per-Gunnar Persson
Suppleant, extern, Platzer Fastigheter AB

Patrik Höstmad
Suppleant, Göteborgs Kommun

Oskar Andersson
Suppleant, Göteborgs Kommun