Förtroenderådet

Förtroenderådet består av hyresgäster som arbetar på sin fritid för att hjälpa dig som bor hos Chalmers Studentbostäder.

 

Förtroenderådet

Förtroenderådet består av hyresgäster som arbetar ideellt för dig som bor hos Chalmers Studentbostäder.
Som hyresgäst är du automatiskt medlem.

  • De förhandlar om hyran och diskuterar förbättringar i bostadsområderna.
  • De förhandlar om verksamhetsbidrag som bland annat används till gårdsfester och andra aktiviteter.
  • De har hand om en del gemensama lokaler. Som boende hos Chalmers Studentbostäder har du också tillgång
    till de olika lokaler som drivs I Förtroenderådets regi. Bland utbudet finns bland annat biljardrum, festlokal,
    musikrum etc.

Klicka på loggan  för att komma till Förtroenderådets hemsida.