Hoppa till innehåll

Hyresreduktion ändras – Gibraltargatan 82B & 94

Hyresreduktion efter ROT renovering ändras från och med 2024-07-01. Från och med 1: a juli 2024 ändras den hyresrabatt som räknats av från din hyra sedan 2019.

– För Gibraltargatan 82B ändras beloppet från 379 kr till 91 kr per månad
– För Gibraltargatan 94 ändras beloppet från 366 kr till 81 kr per månad

Bakgrund
I och med att vi gjorde en ROT renovering 2018 blev vi tilldelade ett bidrag som fördelas över berörda lägenheter fram till 2026-09-30. Det har inneburit att hyran har reducerats varje månad med hjälp av bidraget.

Vad är orsaken till ändringen?
Orsaken till att hyresreduktionen ändras är att det slutgiltiga bidraget vi fick från Länsstyrelsen blev lägre än beräknat.

 

Vänligen,

Chalmers Studentbostäder