Hoppa till innehåll

Förhandling gällande hyresvillkor avslutad

Information om genomförd hyresförhandling


Stiftelsen Chalmers Studenthem och Förtroenderådet vid Chalmers Studenthem har förhandlat om hyresvillkoren för Stiftelsens bostadsbestånd för 2024. Förhandlingen har genomförts med stöd av den förhandlingsordning som finns mellan parterna.

Uppgörelsen innebär att hyrorna för lägenheterna i Stiftelsen Chalmers
Studenthems bestånd höjs med 5,3% från och med 2024-02-01.

Obligatoriska avgifter
Internetavgiften är oförändrad 165 kr per månad.

Avgiften till Förtroenderådet är oförändrat 10 kronor per månad.

För mer information kontakta undertecknad på 031-772 97 00.

 

Rent negotiation

The foundation Chalmers Studenthem and Förtroenderådet at Chalmers Studenthem have negotiated the rent for 2024. Negotiations have been conducted with the support of the negotiation policy between the parties.

The agreement states that rent for the apartments at The foundation Chalmers Studenthem will be increased by 5,3% as of 2024-02-01.

Mandatory Fees
Network fee will remain unchanged SEK 165 per month.

The fee to Förtroenderådet at Chalmers Studenthem remains unchanged SEK10 per month.

For more information please contact the undersigned on 031-772 97 00.

 

2024-01-17

Joakim Wallin