Hoppa till innehåll

Vi expanderar!

I veckan har vi på Chalmers studentbostäder nått en milstolpe i vår projektplanering.  Det är ett stort kliv framåt mot att uppnå vårt strategiska mål inom expansion och volymökning fram till år 2030.
I tisdags (13/12) tillstyrkte Byggnadsnämnden i sitt sammanträde detaljplan Holtermanska för antagande i Kommunfullmäktige i mars 2023. Om detaljplanen inte överklagas efter antagande i Kommunfullmäktige så kan detaljplanen vinna laga i april 2023, om den överklagas vinner planen laga kraft senare.

Vi har träget och konsekvent tillsammans med våra utredande/ gestaltande konsulter under många år,  i samverkan med plankontoret och med fastighetskontoret arbetat med detaljplanen.

Projektet består av 4 nya huskroppar omfattande upp till 350 student- och förskarbostäder, 8 BMSS lägenheter och kontorslokaler.

Vi är redo för nästa kliv i vår expansion!