Hoppa till innehåll

Beslut om detaljplan

Det är med glädje vi kan informera att Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för Gibraltarvallen, på ca 130 000 kvm, inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt. Detta är ett viktigt beslutfattande då Akademiska Hus som planerar för studentbostadskvarteret MIRA ingår som en del i projektet. Genom en ny detaljplan för området möjliggörs byggnation av nya bostäder, service och akademisk verksamhet tillsammans med ett nytt torg och en ny park. Kommunfullmäktiges beslut är en viktig milpelare för Göteborg och för Chalmers efter många års detaljplaneprocess. Här kan du läsa mer om planhandlingarna och det omfattande utredningsarbetet.