Hoppa till innehåll

Ny molokstation Emilsborg

Nu är äntligen den nya molokstationen mitt emot ingången till Gibraltargatan 90 i drift. Enligt NKI (nöjd kundundersökningen) var många av er missnöjda med sophantering och därför gjorde vi denna investering.

Det finns tre restavfallsbehållare och två behållare för matavfall.

För övrigt avfall hänvisar vi till miljörummet vid Gibraltargatan 94 och återvinningsstationen bakom Gibraltargatan 94.

Har du några frågor kontakta vår expedition på 031-772 97 00.

Med vänliga hälsningar

Chalmers Studentbostäder