Hoppa till innehåll

Projektet Emils Bro

Vårt projekt Emils Bro går framåt! Just nu pågår stommontage av våningsplan 6, och nästa vecka arbetas det till översta våningsplanet 9. Om cirka två veckor påbörjas förberedande installationsarbeten. Stommen upp till våningsplan 9 samt yttertak planeras vara klart under första veckan i juli, v.28. Stommetodiken är prefabricerade HDF- bjälklag, stålstomme, prefabricerade betongväggar, prefabricerade trapp löp. Invändiga bygg och installationsarbeten samt fasadarbeten med bl.a. ny skifferfasad mot Gibraltargatan sker under hösten fram till januari. I februari 2021 planeras de första hyresgästerna att flytta in!