Hoppa till innehåll

Distansarbete och vår internetanslutning

Vår internetanslutning har tillräcklig kapacitet för distansarbete för alla. Varje lägenhet är ansluten med 1000 Mbps. Nätverkets last redovisas kontinuerligt på https://stats.csbnet.se/. Det är vanligt förekommande att hyresgäster upplever långsam hastighet, nästan uteslutande med WiFi. WiFi använder ett delat medium (luften) och det finns inte rumstid för alla samtidigt. Därför är vår leverantörs (BrainMill) rekommendation när man upplever långsam hastighet att: 1) Använd nätverkskabel istället, om möjligt, 2) Se till att använda 5 GHz-kanaler i routern, 3) Kontrollera att routern är byggd för 1000 Mbps, 4) Sätt upp en faraday-bur omkring lägenheten så att störningar utifrån ej kommer in ?.  Vill man felanmäla till BrainMill gör man detta via länk i hyresgästportalen eller direkt via https://support.csbnet.se

Detta gäller inte er som bor på Kapellgången. För information om er internetanslutning behöver ni kontakta
Framtidens bredband och anmäla fel till dem.

Med vänlig hälsning

Chalmers Studentbostäder