Hoppa till innehåll

Första studentboendet i Sverige att få guld finns i Göteborg

Fler än 1000 byggnader i hela Sverige har blivit certifierade enligt Miljöbyggnad. Men än så länge har bara elva bostadshus klarat av att behålla guldstämpeln vid efterkontrollen några år senare. Chalmers Studentbostäders byggnad Nålskäran är det första studentboendet som klarat efterkontrollen, den så kallade verifieringen. Och för just studentbostäder är Miljöbyggnad Guld en särskild utmaning.

guldlogganrektangelsmall

Då huset byggdes var målet att bygga för Miljöbyggnad Guld, vilket uppnåddes, men själva verifikatet kräver ett upprätthållande av standarden över flera år. För att en byggnad skall nå Guld skall verkligheten stämmas av med teorin och det är det som är det unika med detta projekt. För studentbostäder är detta extra svårt att uppnå eftersom lägenheterna är små, luftomsättningen hög och installationstätheten är hög med många kök och badrum på liten yta.

”Det är särskilt roligt att vi lyckats uppnå detta med tanke på att vårt hållbarhetsarbete alltid står högt på agendan. En självklarhet för oss och vår uppdragsgivare Chalmers studentkår är såklart att vi går i bräschen för hållbara hus.” säger Chalmers Studentbostäders VD Joakim Wallin.

Några av de saker som uppnås är låg energianvändning, höga krav på bullernivåer, bra inomhusklimat men även utfasning av farliga ämnen samt bra insläpp av dagsljus trots högt ställt krav på solavskärmning. Verifiering Guld motsvarar den bästa lösningen och tekniken utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Om Miljöbyggnadscertifiering och verifiering

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön.

Systemet är det mest använda i Sverige med över 1000 certifierade byggnader. Det går att använda för de flesta byggnader, allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och därför baseras det på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Entreprenad

Peab Sverige AB anlitades som totalentreprenör för att uppföra byggnaden. Tillsammans med Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har vi arbetat ihop från projektering och under hela verifieringsprocessen för att uppnå guldstämpel.

För mer information, kontakta:

Åke Thunberg Projektchef Chalmers Studentbostäder Tel: 031-772 97 11 E-mail: ake.thunberg@chalmersstudentbostader.se
Joakim Wallin VD Chalmers Studentbostäder Tel: 031-772 97 10 E-mail: joakim.wallin@chalmersstudentbostader.se

 

*Chalmers Studentbostäder (juridiskt namn Stiftelsen Chalmers Studenthem) har idag drygt 2100 studentbostäder och instiftades 1961. Vi verkar för att erbjuda Göteborgs studenter ett attraktivt boende med rimliga hyror i närheten av Chalmers. Verksamheten drivs som en stiftelse utan vinstoptimering. Vinsterna räknas istället hem i ett hållbart boende för hyresgästerna.