Hoppa till innehåll

Mossens randzon

Tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB planerar vi utveckla randzonen vid Gibraltargatan östra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla genom att utveckla

vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk.

Exploateringen omfattas av ca 450 student-och forskarbostäder,  expansion av Fysiken och Akademihälsan. En tidig bedömning är att inflyttning kan ske 2023/24

Mer om Mossens Randzon