Hoppa till innehåll

Våra uthyrningsregler (Gammal 2016)

Våra uthyrningsregler – gäller till 1 april 2017

OBS! Reglerna nedan gäller till och med den 1 april 2017. Nya uthyrningsregler kommer att införas i samband med att Chalmers Studentbostäder övergår till nytt kösystem våren 2017. De nya reglerna är ännu ej helt fastställda, men kommer att publiceras här framöver.

Läs mer på Nytt kösystem våren 2017

Studiekrav

För att bo hos oss måste du vara studerande på Chalmers eller Göteborgs universitet. Du ska ha godkänt resultat på 25 procent, (7,5 poäng) av heltidsstudier per termin. Dispens från studiekravet kan ges och prövas individuellt.
Se Dispensansökan i Dokumentarkivet

Max sex år

Du kan bo hos oss i maximalt sex år. Ska du studera på doktorandnivå kan du få förlängd boendetid i maximalt tre år.

Du måste vara med i studentkåren

För att bo hos oss måste du vara medlem i Chalmers Studentkår eller i någon av kårerna inom Göteborgs Förenade Studentkårer.

Du måste ha en hemförsäkring

För att hyreskontraktet ska vara giltigt krävs att du har en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. Som hyresgäst är du själv ansvarig för ditt hem. Med en hemförsäkring får du ett grundskydd för ditt hem och dina ägodelar om du exempelvis drabbas av inbrott, vattenskada eller brand.

Uthyrning i andra hand

Du får hyra ut din lägenhet i andra hand, men bara efter godkännande från oss. Både den som hyr ut och andrahandshyresgästen måste uppfylla krav för boende och du ska ha giltiga skäl för att hyra ut din lägenhet. Ansökan måste ske skriftligt senast en månad före planerad uthyrning och där ska också intyg om skälen samt ett ifyllt andrahandskontrakt finnas med.
Läs mer om andrahandsuthyrning och ladda hem blanketter i Dokumentarkivet

Läs uthyrningsreglerna i sin helhet

Våra uthyrningsregler har utformats i samverkan med Chalmers Studentkår och Förtroenderådet och är fastställda av vår styrelse.
Uthyrningsreglerna i sin helhet hittar du i Dokumentarkivet

drfors5