Studiekontroll

Vi gör en studiekontroll regelbundet för att säkerställa att våra hyresgäster bedriver aktiva studier i enlighet med våra boendevillkor. Då kontrollerar vi alla hyresgäster i samarbete med Ladok.

 

Kontroll av studieresultat pågår – Våren 2021

Vi gör en studiekontroll regelbundet för att säkerställa att våra hyresgäster bedriver aktiva studier i enlighet med våra boendevillkor. Då kontrollerar vi alla hyresgäster i samarbete med Ladok.

Får du ett mejl från oss vecka 41, (11:e oktober) behöver du uppvisa att du är student.
Du behöver inte visa något för oss om du inte blir tillfrågad.

Håll koll på din skräpkorg
Se till att ha koll på skräpkorgen på ditt mejlkonto så att du inte missar våra mejl.

 

Vad innebär studiekontrollen?
För att få hyra en studentbostad hos oss krävs att du tar minst 7,5 högskolepoäng per termin vid Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar om du tagit minst 7,5 högskolepoäng föregående termin.

Kontroll av poäng i samarbete med Ladok
Vi har inte tillgång till Ladok i vanliga fall, men när vi genomför studiekontrollen får vi uppgifter från administratörerna hos Ladok och matchar dessa mot vår kunddatabas.

Vilken period har ni kontrollerat?
Vi har efterfrågat perioden för vårterminen 2021.   

Manuell kontroll av poäng.
Får du inte dina poäng inrapporterade i Ladok, eller om Ladok-utdraget visar att du inte tagit tillräckligt många poäng (minst 7,5 poäng), kommer du att få ett mejl om komplettering från oss.

Alternativ

Får du ett mejl från oss vecka 41, (11:e oktober) att du inte klarat studiekraven finns det följande alternativ.

 

Har du poäng som registrerats efter 2021-06-07? – Omtenta för våren 2021

Har du tenterat om för våren 2021 och tagit poäng som registrerats efter 2021-06-07 behöver du mejla in ett resultatintyg för perioden där det framgår att poängen tillhör våren 2021.

Mejla resultatintyget i pdf till info@chalmersstudentbostader.se

 

Saknar du svenskt personnummer i vårt register?
Saknar du svenskt personnummer i vårt register behöver du mejla studieresultat/intyg för examensarbete eller anställningsavtal.

De intyg du bifogar måste innehålla ditt namn, personnummer och det ska avse tidsperioden våren 2021. Mejla det i pdf format till info@chalmersstudentbostader.se

Utbytesstudier

Om du har varit på utbytesstudier behöver du inte söka dispens. Du ska i stället mejla in ett intyg från Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet tillsammans med ett resultatintyg (Registreringsintyg godkänns inte) från Ladok alternativt från Universitetet där du gör ditt utbyte.

Intyget behöver innehålla ditt namn, personnummer och avse perioden vi efterfrågar, våren 2021. Mejla in intyget i pdf format till info@chalmersstudentbostader.se

Examensarbete

Om du arbetat med ett examensarbete behöver du inte söka dispens utan du behöver mejla in ett intyg från din examinator för våren 2021. Intyget behöver innehålla ditt namn, personnummer och information om när du beräknas vara klar med examensarbetet.

Mejla det i pdf format till info@chalmersstudentbostader.se

Doktorand/Forskare

Om du doktorerat eller forskat behöver du mejla in ett anställningsavtal för våren 2021 och det ska även framgå hur länge studierna beräknas pågå. Vi får inga uppgifter om studieresultat för Doktorander/Forskare.

Mejla in det officiella anställningsavtalet i pdf format till info@chalmersstudentbostader.se

Behöver du söka dispens?
Om inte har tagit 7,5 poäng under den termin vi efterfrågar, våren 2021, kan du ansöka skriftligen om dispens från studiekravet.

Du kan ansöka om dispens om du studerat utomlands, är föräldraledig eller har andra giltiga skäl.

Om du inte kan bedriva studier på grund av sjukdom eller annat skäl, kan dispens beviljas under en period på max ett år. (Under förutsättning att du inte redan har uppnått maxtiden för dispens).

Skicka in en kortfattad beskrivning om dina skäl och, om möjligt, även bifoga studieresultat för nuvarande termin (hösten 2021). Vid sjukskrivning behöver du bifoga läkarintyg som gäller under den termin vi efterfrågar (våren 2021).

Du behöver fylla i denna blankett (Pdf) och mejla till oss, i pdf, så snart som möjligt men senast den 7 november, 2021. Denna blankett ska bara skickas in om du har fått ett mejl från oss där vi efterfrågar dina studieresultat. Du skickar blanketten till info@chalmersstudentbostader.se eller till Chalmers Studentbostäder, Att. Admin, Gibraltargatan 82 B, 412 79 Göteborg.

De intyg du bifogar behöver innehålla ditt namn, personnummer och det ska avse tidsperioden som vi efterfrågar (våren 2021).

Mejla in din komplettering till oss så snart som möjligt men
senast den 7 november, 2021.

 

Om du inte uppfyller studiekravet.

Om du inte uppfyller studiekravet kan du själv säga upp ditt kontrakt på Mina sidor under avtal.

De som inte uppfyller studiekravet och inte har sagt upp lägenheten på Mina sidor inom svarstiden kommer att bli uppsagda av Chalmers Studentbostäder. När hyresvärden, Chalmers Studentbostäder, säger upp hyresgästen gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.

När behöver jag flytta ut?
Om du inte själv har valt ett utflyttsdatum på Mina Sidor gäller det datum som står på uppsägningsbrevet. Uppsägningsdatumet enligt uppsägningsbrevet är 28:e februari 2022 och inlämning av nycklar ska ske senast klockan 10 tisdagen den 1:a mars.

 

Vänligen

Chalmers Studentbostäder

 

Senast uppdaterad 2021-10-11