Studiekontroll

Vi gör en studiekontroll regelbundet för att säkerställa att våra hyresgäster bedriver aktiva studier i enlighet med våra boendevillkor. Då kontrollerar vi alla hyresgäster i samarbete med Ladok.

 

Kontroll av studieresultat – Hösten 2020

Vi gör en studiekontroll regelbundet för att säkerställa att våra hyresgäster bedriver aktiva studier i enlighet med våra boendevillkor. Då kontrollerar vi alla hyresgäster i samarbete med Ladok.

Vad innebär studiekontrollen?
För att få hyra en studentbostad hos oss krävs att du tar minst 7,5 högskolepoäng per termin vid Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar om du tagit minst 7,5 högskolepoäng föregående termin.

Kontroll av poäng i samarbete med Ladok
Vi har inte tillgång till Ladok i vanliga fall, men när vi genomför studiekontrollen får vi uppgifter från administratörerna hos Ladok och matchar dessa mot vår kunddatabas.

Vilken period har ni kontrollerat?
Vi har efterfrågat perioden från 2020-09-15 till 2021-01-17.  

Manuell kontroll av poäng.
Får du inte dina poäng inrapporterade i Ladok, eller om Ladok-utdraget visar att du inte tagit tillräckligt många poäng (minst 7,5 poäng), kommer du att få ett mejl om komplettering från oss.

Sista dagen för komplettering var onsdagen den 28 april, 2021.

 

Om du inte uppfyller studiekravet.

Om du inte uppfyller studiekravet kan du själv säga upp ditt kontrakt på Mina sidor under avtal.

De som inte uppfyller studiekravet och inte har sagt upp lägenheten på Mina sidor inom svarstiden kommer att bli uppsagda av Chalmers Studentbostäder. När hyresvärden, Chalmers Studentbostäder, säger upp hyresgästen gäller tre kalendermånaders uppsägningstid.

När behöver jag flytta ut?
Uppsägningstiden gäller från och med maj månad och avtalsslutet blir då 31:a augusti och inlämning av nycklar ska ske senast klockan 10 första vardagen i september.

 

Vänligen

Chalmers Studentbostäder

 

Senast uppdaterad 2021-04-29