Våra uthyrningsregler

Chalmers Studentbostäder är en stiftelse vars verksamhet har syftet att tillhandahålla studentbostäder för personer inskrivna vid Chalmers tekniska högskola eller Göteborgs Universitet. För att hyra av oss måste du vara inskriven vid Chalmers eller GU samt vara medlem i någon av studentkårerna.

 
Uthyrning som riktas särskilt till nyantagna Chalmerister sker i samband med att antagningsbeskeden kommer ut. 2018 års
fördelning av lägenheter till nyantagna Chalmerister har skett. Fler sådana lägenheter hyrs inte ut i år. (2018)

Registrera dig i vår bostadskö!
För att kunna söka lägenhet måste du vara registrerad som bostadssökande.
Mina Sidor gör du det enkelt.
Lediga lägenheter
publiceras här på vår hemsida vanligtvis tisdag till onsdag och du anmäler ditt intresse för
de lägenheter som passar dig.

De sökande som har flest köpoäng (vanligtvis mellan fem och tio personer) får erbjudande
om visning av lägenheten. Kontraktet går till den med flest köpoäng bland de som svarar ja
efter visningserbjudandet. Vid lika köpoäng avgör lottning i systemet vem som kommer före.

Korttidskontrakt

Ibland har vi lediga lägenheter med korttidskontrakt. Kontrakten är då oftast på ett par månader
och utan möjlighet till förlängning. Sådana lägenheter hyrs ut efter principen ”först till kvarn”.

Bostadsbyte

När du haft ditt lägenhetskontrakt i minst 12 månader har du rätt att byta bostad med någon.
Du får själv hitta den person som vill byta med dig. Den person du byter med måste också
haft sitt kontrakt i minst 12 månader.

Du kan registrera dig i vår bostadskö från och med det kalenderår du fyller 17 år. Men för
att teckna kontrakt på bostad måste du ha fyllt 18 år.

 

Din registrering i bostadskön måste uppdateras var sjätte månad.

Uppdaterar du inte din registrering inom 6 månader  nollställs köpoängen. Du uppdaterar din registrering genom att helt enkelt logga in på Mina sidor.

När du får en lägenhet nollställs köpoängen och du behöver logga in på mina sidor och återaktivera dig i kön.

Före det att man antagits som student kan man samla förberedande köpoäng.
Man erhåller en köpoäng per dag och antalet förberedande köpoäng är maximerat till 365.
Därefter krävs medlemsskap i studentkår för att uppräkning av köpoäng ska fortsätta.
Du kan inte dela med dig av dina köpoäng eller ge bort dem, de är individuella.

Medlemsskap i Chalmers Studentkår ger 2 köpoäng per dag. Medlemskap i någon av
Göteborgs Förenade Studentkårers övriga studentkårer ger 1 köpoäng per dag. 

När du gör intresseanmälan på lägenheter är det bra om du har följande ordningsregler i minnet:

  • Du kan ha maximalt fem samtidiga intresseanmälningar
  • Du får maximalt tre samtidiga visningserbjudanden
  • Du får tacka nej maximalt fem gånger på en sexmånadersperiod. Efter det spärras du ut från att söka lägenhet i tre månader. Du fortsätter dock att samla köpoäng.
  • Tänk på att du förlorar dina köpoäng om du lämnat oriktiga uppgifter i din ansökan.