Våra uthyrningsregler

Chalmers Studentbostäder är en stiftelse vars verksamhet har syftet att tillhandahålla studentbostäder för personer inskrivna vid Chalmers tekniska högskola eller Göteborgs Universitet. För att hyra av oss måste du vara inskriven vid Chalmers eller GU samt vara medlem i någon av studentkårerna.

 

Nyantagen på Chalmers

Uthyrning som riktas särskilt till nyantagna Chalmerister sker i samband med att antagningsbeskeden kommer ut. 2018 års fördelning av lägenheter till nyantagna Chalmerister har skett. Fler sådana lägenheter hyrs inte ut i år. (2018)

 

Hur jag söker bostad...del 1

Registrera dig i vår bostadskö!

För att kunna söka lägenhet måste du vara registrerad som bostadssökande. På Mina Sidor gör du det enkelt.

För sent att ta med Boplatsdagar.
Möjligheten att ta med Boplatsdagar försvann 1 september 2017.
 

Hur jag söker bostad...del 2

Lediga lägenheter

…publiceras här på vår hemsida vanligtvis tisdag till onsdag och du anmäler ditt intresse för de lägenheter som passar dig.

 

Hur jag söker bostad...del 3

Visningserbjudande

De sökande som har flest köpoäng (vanligtvis mellan fem och tio personer) får erbjudande om visning av lägenheten. Kontraktet går till den med flest köpoäng bland de som svarar ja efter visningserbjudandet. Vid lika köpoäng avgör lottning i systemet vem som kommer före.

 

Andra sätt att hitta lägenhet hos oss

Korttidskontrakt

Ibland har vi lediga lägenheter med korttidskontrakt. Kontrakten är då oftast på ett par månader och utan möjlighet till förlängning. Sådana lägenheter hyrs ut efter principen ”först till kvarn”.

Bostadsbyte

När du haft ditt lägenhetskontrakt i minst 12 månader har du rätt att byta bostad med någon. Du får själv hitta den person som vill byta med dig. Den person du byter med måste också haft sitt kontrakt i minst 12 månader.

 

Hur fungerar kön?

Du kan registrera dig i vår bostadskö från och med det kalenderår du fyller 17 år. Men för att teckna kontrakt på bostad måste du ha fyllt 18 år.

Din registrering i bostadskön måste uppdateras var sjätte månad.

Uppdaterar du inte din registrering nollställs köpoängen. När du får en lägenhet nollställs köpoängen.

Före det att man antagits som student kan man samla förberedande köpoäng. Man erhåller en köpoäng per dag och antalet förberedande köpoäng är maximerat till 365. Därefter krävs medlemsskap i studentkår för att uppräkning av köpoäng ska fortsätta.

Medlemsskap i Chalmers Studentkår ger 2 köpoäng per dag. Medlemskap i någon av Göteborgs Förenade Studentkårers övriga studentkårer ger 1 köpoäng per dag.

Du kan inte dela med dig av dina köpoäng eller ge bort dem, de är individuella.

 

Några ordningsregler i kön

När du gör intresseanmälan på lägenheter är det bra om du har följande ordningsregler i minnet:

  • Du kan ha maximalt fem samtidiga intresseanmälningar
  • Du får maximalt tre samtidiga visningserbjudanden
  • Du får tacka nej maximalt fem gånger på en sexmånadersperiod. Efter det spärras du ut från att söka lägenhet i tre månader. Du fortsätter dock att samla köpoäng.
  • Tänk på att du förlorar dina köpoäng om du lämnat oriktiga uppgifter i din ansökan.