Boendevillkor

 
För att bo hos oss behöver du vara medlem i någon av följande kårer
  • Chalmers Studentkår
  • Sahlgrenska Akademins Studentkår
  • Konstkåren
  • Göta Studentkår
  • Handelshögskolans i Göteborg Studentkår

Det finns tyvärr ingen möjlighet att få köpoäng retroaktivt, det vill säga om du går med i en av ovanstående kårföreningar i efterhand kan du inte få poäng för en tidigare period.

Förutom att vara kårmedlem i någon av ovanstående kårer behöver du även bli godkänd på 7,5 hp per termin vid Göteborgs Universitet eller Chalmers tekniska högskola. Vi genomför studiekontroller regelbundet för att kontrollera att alla våra hyresgäster uppfyller kraven.

Behöver du dispens från vårt studiekrav? Läs mer och fyll i blanketten här. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Du behöver även ha fyllt 18 år samt ha en giltig hemförsäkran som är giltig hela hyresperioden. Ifall du är under 18 år och ska påbörja dina universitetsstudier och vill därmed söka lägenhet, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!
Läs våra uthyrningsregler här
Du får bo i någon av våra lägenheter maximalt 6 år. Om du ska doktorera finns möjlighet att förlänga ytterligare 3 år. Efter avslutade studier får du bo kvar i maximalt tre månader.
Det finns möjlighet att hyra ut din lägenhet i andrahand, om du till exempel ska studera utomlands. Mer information hittar du här!