Hoppa till innehåll

Projekt ROT8294

Projekt ROT8294

54nyaemilsborg_2

Om projektet

Den nya byggnaden inrymmer 54 studentlägenheter på 22 m2 fördelat på sex våningsplan.

Den nya byggnadens höjd knyter an till skalan i grannbebyggelsen genom att ta avstamp vid takfoten på de intilliggande byggnaderna.

Rotrenoveringen innefattar bland annat ett ambitiöst energibesparingsprogram. Syftet är att försöka halvera energiförbrukningen.

Projekttyp

Nybyggnation av 54 studentbostäder samt renovering och energieffektivisering av 369 befintliga lägenheter.

Var

På Gibraltargatan 82 – 94 Emilsborg.

Byggherre

Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Tidplan

Renovering preliminär byggstart kvartal 1 2018 och färdigt kvartal 3 2022.

Nybyggnad preliminär byggstart kvartal 2 2020 och inflyttning kvartal 1 2021

Hållbarhet

Målsättning inom miljö och hållbarhet är att uppnå SGBC:s (Swedish Green Building Council) miljöbyggnad guld för nybyggnationen och att med renoveringen halvera energiförbrukningen.

Kontaktperson

Åke Thunberg, Chalmers Studentbostäder,
031-772 97 11
ake.thunberg@chalmersstudentbostader.se