Hoppa till innehåll

Projekt Emilsborg 5

Projekt Uddjaur

emilsborg5

Om projektet

Den nya byggnaden inrymmer 118 studentlägenheter i varierande storlek samt en förskola med fem avdelningar på cirka 1 100 kvadratmeter.

Studentlägenheterna är fördelade på:
99 stycken 1 rum och kök, 26 kvadratmeter
19 stycken 3 rum och kök, 55–58 kvadratmeter

Miljön är vacker och rik på grönska. Gångvägen i området ska genom trafikkontorets försorg uppgraderas till en gång- och cykelväg med en ny övergång över Gibraltargatan mot Mossen.

Genom att placera byggnaden i slänten nordost om den nuvarande gångvägen gör vi parkområdet på tomtens högre del tydligare och mer tillgängligt.

Den nya byggnadens höjd knyter an till skalan i grannbebyggelsen genom att ta avstamp vid takfoten på Emilsborg 3 och sedan succesivt trappas ned (bli lägre) allteftersom byggnaden breder ut sig i dalgången.

Byggnadens huvudentré ligger på plan 0 i gavelfasaden mot Gibraltargatan. Mellan den nya entrén och Gibraltargatan utbreder sig en ny fin ”Plaza” med träd, bil- och cykelparkeringar.

Hela plan två innehåller byggnadens förskola på fem avdelningar, samt personalutrymmen och tillagningskök. Förskolegården förläggs i den småskaliga parkmiljön och blir en ombonad fin utemiljö.

Se Projektblad Emilsborg 5 i Dokumentarkivet

 

 

Projekttyp

Nybyggnation av 118 student- och forskarbostäder samt förskola.

Var

På Gibraltargatan mellan Emilsborg/Emilsborg 4 och brf Lilla Le.

Byggherre

Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Tidplan

Preliminär byggstart tredje kvartalet 2017. Preliminär inflyttning första kvartalet 2019.

Hållbarhet

Målsättning inom miljö och hållbarhet är att uppnå SGBC:s (Swedish Green Building Council) miljöbyggnad guld.

Kontaktperson

Åke Thunberg, Chalmers Studentbostäder,
031-772 97 11
ake.thunberg@chalmersstudentbostader.se