Hoppa till innehåll

Gibraltar Guesthouse

Gibraltar Guesthouse

Om projektet

Omfattar 100 rum ämnade för internationella master studenter och gästforskare. BOA yta är 28 kvm per rum.  Byggnaden uppförs på tillfälligt bygglov 10 plus 5 år. Byggnaden uppförs i sex våningar. Byggnationen utförs som prefabricerade volymhus element   i trä , som tillverkar i fabrik och transporteras till aktuell tomt och monteras. Viss mindre omfattande byggnation sker på byggarbetsplatsen men huvudparten sker i fabrik. Fasad mot Gibraltargatan blir i en glas och limträkonstruktion. Byggnaden får en spännande utvändig och invändig gestaltning. Totalentreprenör är Space M2 for smart living. Byggstart i sept./okt 2018 och  det planeras klart för inflyttning i aug 2019.

 

Projekttyp

Med tillfälligt bygglov byggnation av 100 studentbostäder med inriktning mot internationella mastersstudenter och gästforskare på Chalmers.

Var

På Gibraltarvallen i höjd med Gibraltargatan 36

Byggherre

Stiftelsen Chalmers Studenthem.

Tidplan

Inflyttning preliminärt i augusti 2019.

Hållbarhet

Byggs med högt ställda hållbarhetskrav, bland annat med målsättningen att hålla energiförbrukning på 56 % av kraven i BBR.

Kontaktperson

Åke Thunberg, Chalmers Studentbostäder,
031-772 97 11
ake.thunberg@chalmersstudentbostader.se