Byggprojekt

Vi satsar framåt! 2030 ska vi äga och förvalta 3500 lägenheter, framförallt genom nyproduktion av egenägda fastigheter. Här kan du läsa mer om våra byggprojekt.

 

 

Västra Gibraltargatan (Mossen)

Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Trollängen Bostad AB, JM och Okidoki planerar vi att utveckla randzonen vid Gibraltargatans västra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla. Detta genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk. Q1 2021 startade detaljplanarbete med SBK plan.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon


Gibraltarvallen – Studentbostadskvarteret MIRA

Akademiska Hus utvecklar ett stort detaljplaneområde på Campus Johanneberg i Göteborg. I området ingår ett studentbostadskvarter – MIRA. Akademiska Hus samarbetar med Chalmers studentbostäder när det gäller Studentbostäderna. Akademiska Hus har tagit beslut om fortsatt projektering Q3 2022. Hela studentbostadsprojektet MIRA beräknas preliminärt kunna stå klart för inflyttning senast under 2026.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen


Holtermanska: Studenthotell och nytt kontor

Etapp 1, omfattande 66 rum med tillhörande gemensamhetsytor är färdigställt. Ombyggnation av Chalmers Studentbostäders nya kontor på Holtermansgatan 1D pågår fortfarande och beräknas stå klart under Q1 2023.

Länk till karta

Holtermanska nyexploatering

Vi planerar att bygga omkring 300 lägenheter kring området vid Holtermanska. Tillstyrkande i byggnadsnämnden är planerat till Q4 2022. Preliminär lagakraftvunnen detaljplan, inklusive antagande om 1 års överklagande förväntas bli juni 2023. Hela projektet, omfattande lägenheter och lokaler planeras kunna stå klart under 2026/2027 och vi strävar mot etappvis inflyttning i de olika husen. Länk till karta

Tornet på Emilsborg

Vi planerar att utöka bostadsområdet vid Emilsborg med nya studentlägenheter. Byggnadsnämnden( BN) beslutade i december 2021, i sammanträde, att anta förslag till startplan för 2022. I startplanen ingår vårt projekt tornet vid Emilsborg. Projektet omfattar cirka 100 studentlägenheter i ett punkthus. Preliminärt färdigställande av projektet 2026.