Byggprojekt

Vi satsar framåt! 2030 ska vi äga och förvalta 3500 lägenheter, framförallt genom nyproduktion av egenägda fastigheter. Här kan du läsa mer om våra byggprojekt.

 

 

Västra Gibraltargatan (Mossen)

Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, Trollängen Bostad AB, JM och Okidoki planerar vi att utveckla randzonen vid Gibraltargatans västra sida till en bättre, intressantare och mer spännande plats för alla. Detta genom att utveckla vackra, klimatsmarta och gröna byggnadsverk. Q1 2021 startade detaljplanarbete med SBK plan.

Kartlänk

Läs mer om projektet Mossens Randzon


Gibraltarvallen: Akademiska Hus utvecklar
Studentbostadskvarteret MIRA

Akademiska Hus utvecklar ett stort detaljplaneområde på Campus Johanneberg i Göteborg. I området ingår ett studentbostadskvarter – MIRA. Akademiska Hus samarbetar med Chalmers studentbostäder när det gäller Studentbostäderna. Byggnadsnämnden tillstyrkte hela detaljplanen i sitt sammanträde i november 2021, och kommunfullmäktige, s antagande är planerat till i februari 2022.Detaljplanen överklagades 2022. Akademiska Hus och vår bedömning är att en första etapp omfattande infrastruktur, projektering och upphandling av entreprenörer kan starta upp runt årsskiftet 2022/2023, eller tidigare. Hela studentbostadsprojektet MIRA beräknas preliminärt kunna stå klart för inflyttning senast under 2026.

Länk till karta Chalmers Tvärgata

Länk till karta Gibraltarvallen


Holtermanska: Studenthotell och nytt kontor

Ombyggnation pågår i Holtermanskas befintliga byggnader. När projektet är klart har vi skapat ett studenthotell omfattande 66 rum. På Holtermansgatan 1D kommer även Chalmers studentbostäders nya kontor och kundmottagning äga rum. Kontor och kundmottagning flyttas från Gibraltargatan 82B till Holtermansgatan 1D.

Länk till karta

Holtermanska nyexploatering

Vi planerar att bygga omkring 300 lägenheter kring området vid Holtermanska. Nu är granskning med byggnadsnämnden klar. Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår revidering av planhandlingar. Förstudie med arkitekt är färdigställt och antagande i kommunfullmäktige är planerat till juni 2022. Preliminär lagakraftvunnen detaljplan, inklusive antagande om 1 års överklagande förväntas bli juni 2023. Hela projektet, omfattande lägenheter och lokaler planeras kunna stå klart under 2026 och vi strävar mot etappvis inflyttning i de olika husen. Länk till karta

Tornet på Emilsborg

Vi planerar att utöka bostadsområdet vid Emilsborg med nya studentlägenheter. Byggnadsnämnden( BN) beslutade i december 2021, i sammanträde, att anta förslag till startplan för 2022. I startplanen ingår vårt projekt tornet vid Emilsborg. Projektet omfattar cirka 100 studentlägenheter i ett punkthus. Preliminärt färdigställande av projektet 2025/2026.