Nyantagen

Inför varje hösttermin reserverar vi ca 100 lägenheter till nyantagna på Chalmers Tekniska Högskola.

 

Denna sida är för dig som för första gången sökt till Chalmers Tekniska Högskola. Inför varje hösts terminsstart avsätter vi ca 100 lägenheter till nyantagna på Chalmers. Men hur går det till? Vem får lägenhet? När får jag flytta in? Vi försöker reda ut allt på denna sidan!

 

Våra lägenheter

Vi har 2 382 lägenheter i vårt bestånd. I dem får man bo om man är aktivt studerande vid Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet samt medlem i en studentkår. Man får maximalt bo hos oss i sex år.

Varje år byter ca hälften av alla våra lägenheter hyresgäst någon gång. För att få ett förstahandskontrakt hos oss så behöver man inte bara studera och vara kårmedlem, utan tilldelningen av lägenheter sker efter ett kösystem. Läs mer om vanliga frågor här. Detta gäller samtliga studenter i Göteborg.

Vi tilldelar lägenheter varje vecka, året om. Se till att ställa dig i vår bostadskö och sök de lediga objekt som vi publicerar kontinuerligt.

Nyantagen Chalmerist hösten 2021?

Inför varje hösts terminsstart avsätter vi ca 100 stycken lägenheter som vi tilldelar till studenter som aldrig tidigare bott hos oss, aldrig tidigare studerat vid Chalmers Tekniska Högskola samt är nyantagna vid Chalmers till höstterminen.

Förtydligande vem är nyantagen på Chalmers

Antagna för första gången till Chalmers, avser studenter till program. Inkluderar tekniskt basår/inklusive Tekniskt Basår distans, grund och master.

Har man läst sommarmatte räknas det bort, dvs innebär inte att man har läst på Chalmers innan. Även en distanskurs = INTE Chalmerist. Har man läst flera saker, eller kurs på plats = Chalmerist. Man ska inte ha läst något annat på Chalmers. Har man varit antagen tidigare och inte påbörjat studierna räknas det inte som att man har läst något på Chalmers. Internationella studenter som inte tidigare har studerat på Chalmers har också möjlighet att göra en intresseanmälan.

Varför bara Chalmerister?

Stiftelsen Chalmers Studenthem grundades av Chalmers Studentkår och Göteborgs kommun. Mer om vår historik kan du läsa här. Vi har fått i uppdrag av våra stiftare att öronmärka 100 lägenheter för nyantagna Chalmerister inför varje höstterminsstart.

 

Hur går urvalet till?

Vi utgår slumpmässigt från ett underlag vi får från Chalmers Tekniska Högskola över antagna som inte tidigare varit inskrivna vid högskolan i kombination med individer som står i vår kö.
Vi fördelar tills vi har fyllt de ca 100 öronmärkta lägenheterna. Detta betyder att vi inte kommer att gå efter köpoäng utan efter om man är nyantagen på Chalmers eller inte, men man måste dock stå i vår kö får att få en av dessa lägenheter!

Hur gör jag för att intresseanmäla till en lägenhet för nyantagna?
För att ha chans att få en av lägenheterna tillägnade nyantagna på Chalmers behöver du skicka ett mail till nyantagen.chalmers@chalmersstudentbostader.se senast 2021-08-01. Det är viktigt att du skickar din anmälan från samma e-postadress som du registrerat hos oss på Mina sidor. Skickar du från en annan e-postadress kommer din anmälan inte matchas vid gallringen och kommer därför inte att behandlas.

När kan jag börja intresseanmäla?

Det har varit möjligt att intresseanmäla sedan sidan lades upp den 18:e mars 2021. Sista anmälningsdag är 2021-08-01. (Efter sista anmälningsdagen 2021-08-01 stängs möjligheten att intresseanmäla).

 

Måste man stå i Chalmers Studentbostäders kö? 

Ja. Vi har dock ingen separat kö för dessa 100 lägenheterna, där tilldelningen sker slumpvis för nyantagna vid Chalmers Tekniska Högskola.

Kan man påverka urvalet?

Nej. Det går inte att påverka urvalet.

 

Vilken typ av lägenhet är det tal om?   

Det är ettor med hyra på max 5100 kr/mån

Inom vilka områden finns dessa ettor? 

De flesta lägenheterna kommer att ligga på Gibraltargatan, på Kemivägen och Rännvägen eller på Kapellgången.

 

Vad händer om jag tackar nej?

Tackar du nej till denna tilldelning så går den till någon annan.  Du behåller ditt ködatum men du får ett nej svar oavsett om det är visning eller inte.

Behöver man vara medlem i kåren vid tilldelningen?

Du behöver vara kårmedlem för att få bo hos oss. Skulle du få en lägenhet tilldelad innan det är möjligt att gå med i kåren, vilket brukar var ett par veckor in på augusti, så är det bara för dig att se till att betala din kåravgift så fort som du får den – det ska inte vara ett hinder för denna tilldelning.

Vad händer om man t.ex. måste bo på bottenplan?

Om du har särskilda behov hanteras detta separat. Då får du ansöka om förtur via info@chalmersstudentbostader.se och bifoga läkarintyg eller motsvarande där det framgår vilka behov på boendet du har så skall vi göra vad vi kan för att hjälpa dig.

Blir det visning på lägenheterna?

Det finns ingen möjlighet till visning.

 

Behåller man sitt ködatum?

Om du får en lägenhet nollställs ditt ködatum och du behöver aktivera dig i kön igen.

När kommer ni tilldela lägenheterna?

Antagningslistorna från Chalmers Tekniska Högskola kommer i början av augusti.
Vi börjar tilldelningen så fort vi kan efter det. Det kan ta minst två veckor innan alla 100 lägenheter är tilldelade.

Hur vet jag om jag får en lägenhet?

Vi kommer att skicka ett mail till dig om du tilldelas en lägenhet. Se till att du har rätt kontaktuppgifter registrerade under Mina sidor.
Det kan också vara bra att hålla koll på skräpkorgen så att du inte går miste om eventuella mail från oss.

 

Vilka dokument behöver jag ladda upp om jag blir tilldelad en lägenhet för nyantagna?

“Antagningsbesked från Chalmers för Hösten 2021”. Det blir bara aktuellt att ladda upp dokumentet när du signerar ett kontrakt
digitalt och du ska alltså inte skicka in det i förväg.

 

När får man flytta in?

Vi har inflyttningar varje vecka. Vilken vecka det blir för din del beror på när tilldelningen har skett samt när lägenheten blir tillgänglig
efter föregående hyresgäst. Vi tror dock att du kan räkna med inflyttning från mitten av augusti till början av oktober.

 

Jag har andra frågor som inte besvaras på denna sidan!

Du är välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@chalmersstudentbostader.se så ska vi göra vad vi kan för att besvara dina frågor.

 

Sidan är uppdaterad: 2021-07-07