Hoppa till innehåll

Studiekontroll – Höstterminen 2022

Vi gör en studiekontroll regelbundet för att säkerställa att våra hyresgäster bedriver aktiva studier i enlighet med våra boendevillkor. Då kontrollerar vi alla hyresgäster i samarbete med Ladok. Om du har fastnat i studiekontrollen har du fått ett mejl från oss. I så fall ber vi dig läsa informationen nedan innan du kontaktar oss. Hittar du inte det du letar efter eller har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Kontroll av studieresultat pågår – Hösten 2022

Just nu genomför vi en studiekontroll på höstterminen 2022. På denna sida hittar du information om hur du kan komplettera ditt studieresultat. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss på info@chalmersstudentbostader.se

Om du fått ett mejl från oss vecka 7 behöver du uppvisa att du är student. Se till att ha koll på skräpkorgen på ditt mejlkonto så att du inte
missar våra mejl.

Du behöver inte visa något för oss om du inte blir tillfrågad.

För att få hyra en studentbostad hos oss krävs att du tar minst 7,5 högskolepoäng per termin vid Göteborgs universitet eller Chalmers Tekniska Högskola. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar om du tagit minst 7,5 högskolepoäng föregående termin. Vi har inte tillgång till Ladok i vanliga fall, men när vi genomför studiekontrollen får vi uppgifter från administratörerna hos Ladok och matchar dessa mot vår kunddatabas. Får du inte dina poäng inrapporterade i Ladok, eller om Ladok-utdraget visar att du inte tagit tillräckligt många poäng kommer du att få ett mejl om komplettering från oss.

Om du har fått ett mejl från oss under vecka 7 har du följande alternativ för att uppvisa att du fortfarande uppfyller våra boendevillkor.

Har du poäng som registrerats efter 2023-02-08? – Omtenta för hösten 2022

Har du tenterat om för höstterminen 2022 och tagit poäng som registrerats efter 2023-02-08 behöver du mejla in ett resultatintyg för perioden där det framgår att poängen tillhör höstterminen 2022.

Vi behöver även se ditt registreringsintyg för perioden för att matcha poängen.

Mejla resultatintyget i pdf till studiekontroll@chalmersstudentbostader.se

Saknar svenskt personnummer

Saknar du svenskt personnummer i vårt register behöver du mejla studieresultat/intyg för examensarbete eller anställningsavtal.

De intyg du bifogar måste innehålla ditt namn, personnummer och det ska avse tidsperioden höstterminen 2022. Mejla det i pdf format till studiekontroll@chalmersstudentbostader.se

Utbytesstudier

Om du har varit på utbytesstudier behöver du inte söka dispens. Du ska i stället mejla in ett registreringsintyg från Chalmers Tekniska Högskola eller Göteborgs Universitet tillsammans med ett resultatintyg från Ladok alternativt från Universitetet där du gör ditt utbyte.

Intyget behöver innehålla ditt namn, personnummer och avse perioden vi efterfrågar, höstterminen 2022 Mejla in intyget i pdf format till studiekontroll@chalmersstudentbostader.se

Examensarbete

Om du arbetat med ett examensarbete behöver du inte söka dispens utan du behöver mejla in ett intyg från din examinator för höstterminen 2022. Intyget behöver innehålla ditt namn, personnummer och information om när du beräknas vara klar med examensarbetet.

Mejla det i pdf format till studiekontroll@chalmersstudentbostader.se

Doktorand/Forskare

Om du doktorerat eller forskat behöver du mejla in ett anställningsavtal för höstterminen 2022 och det ska även framgå hur länge studierna beräknas pågå. Vi får inga uppgifter om studieresultat för Doktorander/Forskare.

Mejla in det officiella anställningsavtalet i pdf format till studiekontroll@chalmersstudentbostader.se

Dispensansökan

Om inte har tagit 7,5 poäng under höstterminen 2022 kan du ansöka skriftligen om dispens från studiekravet.

Du kan ansöka om dispens om du studerat utomlands, är föräldraledig eller har andra giltiga skäl.

Om du inte kan bedriva studier på grund av sjukdom eller annat skäl, kan dispens beviljas under en period på max ett år. (Under förutsättning att du inte redan har uppnått maxtiden för dispens).

Skicka in en kortfattad beskrivning om dina skäl och, om möjligt, även bifoga studieresultat för nuvarande termin. Vid sjukskrivning behöver du bifoga läkarintyg som gäller under höstterminen 2022.

Du behöver fylla i denna blankett (Pdf) och mejla till oss, i pdf, så snart som möjligt men senast den 13 mars 2023. Denna blankett ska bara skickas in om du har fått ett mejl från oss där vi efterfrågar dina studieresultat. Du skickar blanketten till studiekontroll@chalmersstudentbostader.se eller till Chalmers Studentbostäder, Att. Admin, Gibraltargatan 82 B, 412 79 Göteborg.

De intyg du bifogar behöver innehålla ditt namn, personnummer och det ska avse höstterminen 2022.

Uppsägning

Om du inte har skickat in kompletterande dokument senast 13 mars kommer vi skicka ett uppsägnignsbrev till dig. Har du själv inte valt ett utflyttsdatum på Mina Sidor gäller det datum som står på uppsägningsbrevet. Uppsägningsdatumet enligt uppsägningsbrevet är 30:e juni 2023 och inlämning av nycklar ska ske senast klockan 10 måndag den 3:e juli 2023.