Hemförsäkring

 

För att hyreskontraktet ska vara giltigt krävs att du har en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. Som hyresgäst är du själv ansvarig för ditt hem. Med en hemförsäkring får du ett grundskydd för ditt hem och dina ägodelar om du exempelvis drabbas av inbrott, vattenskada eller brand.

Det gäller oavsett om det är du själv, medlemmar i ditt hushåll eller gäster till dig som orsakat skadan. Även när du hyr ut i andra hand är ansvaret ditt. Hemförsäkringen täcker också skador på saker du har i bostaden, i förrådsutrymmen eller om din cykel blir stulen

För alternativ som finns kan du besöka konsumentservice.se/hemforsakring/