Till nyhetsarkivet

Pågående projekt – vad händer på våra byggen?

Under de kommande två veckorna arbetas bland annat med följande på våra två byggen.

Uddjaur – bygget vid Emilsborg

Vy 2 - 2018-03-13mindre

Under vecka 45

 • Gipsarbeten plan 3-6
 • Dragningar installationer plan 2-7
 • Markarbeten på förskolegård och ytan framför gaveln
 • Målning plan 2-3
 • Plattsättning plan 1 – 3

Under vecka 46

 • Gipsarbeten plan 4-7
 • Dragningar installationer plan 3-7
 • Markarbeten på gaveln
 • Målning plan 3-4
 • Plattsättning plan 2 – 3

Tider
Arbete utförs mellan klockan 06:45 och 19:00 måndag till fredag. En tid framöver kommer arbete även att utföras på lördagar mellan 08:00 och 16:00 med vissa mindre störande arbeten.

Gibraltar Guesthouse – bygget på Gibraltargatan

SPACE2rektangel_1small

Under vecka 45

 • Väntar på kommunens tillstånd för schaktarbeten

Under vecka 46

 • Montering av arbetsplatsskylt
 • Schaktarbeten för installationer
 • Pålningsarbeten

Tider

Vi kommer att arbeta mellan klockan 06:45 och 16.00, måndag – fredag