Till nyhetsarkivet

Projekt Uddjaur – vad händer på bygget?

Panorama1JPGliten

Arbete utförs mellan klockan 06:45 och 17:00 måndag till fredag.

Fram till den 10 december utförs följande arbeten: Vecka 48: Borrning, Sprängning, Schaktarbeten, Transport av massor. Trottoar avstängd. 

Vecka 49: Borrning, Sprängning, Schaktarbeten, Transport av massor. För mer detaljerad information se Veckoblad V. 48&49